CO TO JEST MYŚLENIE KRYTYCZNE?

Jest działaniem w kierunku zrozumienia, refleksji, uświadomienia sobie wszystkich danych, okoliczności a nawet emocji związanych z obserwowaną, analizowaną sytuacją, informacją. Myślę krytycznie po to, aby wyciągnąć wnioski, na podstawie których podejmę najlepszą możliwą w tej sytuacji (chwili), decyzję (opinię) – będąc świadomym jej możliwych konsekwencji.

- MACIEJ WINIAREK

Działaniem w kierunku zrozumienia, refleksji, uświadomienia sobie wszystkich danych, okoliczności

a nawet emocji związanych

z obserwowaną, analizowaną sytuacją, informacją. Myślimy krytycznie po to, aby wyciągnąć wnioski, na podstawie których podejmę możliwą w tej sytuacji (chwili), decyzję (opinię) – będąc świadomy jej możliwych konsekwencji.

Sprawdź odpowiedzi na 5 najczęstszych zadawanych pytań pytań dotyczących myślenia krytycznego

Icon

CO TO JEST MYŚLENIE KRYTYTCZNE?

To konkretne działanie mentalne (myślowe), którego celem świadome zrozumienie informacji, aby podjąć jak najlepszą decyzją w danej chwili.


Każdego dnia musimy podejmować mnóstwo decyzji, rozwiązywać dylematy i konflikty, zarządzać mniejszymi czy większymi projektami – wszędzie tu potrzebne jest krytyczne myślenie, aby efekty naszych decyzji, działań były jak najlepsze dla nas jak i dla otoczenia. Potrzebujemy „zatrzymać się

i pomyśleć” – to jest moment gdy uruchamiamy krytyczne myślenie. Myślenie krytyczne to kompetencja, która zawiera trzy elementy: wiedzę teoretyczną o tym zagadnieniu, umiejętności, które powinniśmy rozwijać przez codzienną praktykę oraz postawy, które świadomie rozwijamy wraz z praktyką

i czasem.

To konkretne działanie mentalne (myślowe), którego celem świadome zrozumienie informacji, aby podjąć jak najlepszą decyzją

w danej chwili.


Każdego dnia musimy podejmować mnóstwo decyzji, rozwiązywać dylematy i konflikty, zarządzać mniejszymi czy większymi projektami – wszędzie tu potrzebne jest krytyczne myślenie, aby efekty naszych decyzji, działań były jak najlepsze dla nas jak

i dla otoczenia. Potrzebujemy „zatrzymać się

i pomyśleć” – to jest moment gdy uruchamiamy krytyczne myślenie. Myślenie krytyczne to kompetencja, która zawiera trzy elementy: wiedzę teoretyczną o tym zagadnieniu, umiejętności, które powinniśmy rozwijać przez codzienną praktykę oraz postawy, które świadomie rozwijamy wraz

z praktyką i czasem.

JAK SIĘ NAUCZYĆ KRYTYCZNEGO MYŚLENIA?

Najlepsze efekty rozwoju w obszarze myślenia krytycznego osiągniemy gdy będziemy to robić (działać). Przeczytanie książki, obejrzenie webinaru da nam tylko wiedzę na ten temat. Ale umiejętność a potem postawy rozwija się tylko poprzez działanie. Najlepszym sposobem jest udział w szkoleniu, które powinno mieć charakter warsztatów w połączeniu z narzędziami krytycznego myślenia, pracą zespołową, różnorodnością punktów widzenia (myślenia). To wieloletnia przygoda, rozwijanie się w obszarze krytycznego myślenia nigdy się nie kończy. Czym więcej lat doświadczeń, tym większa biegłość w tym obszarze. Trzeba tu czasu i przede wszystkim dużo pokory, aby dostrzec, zrozumieć i zmienić swoje schematy, uprzedzenia, skróty myślowe.

Najlepsze efekty rozwoju w obszarze myślenia krytycznego osiągniemy gdy będziemy to robić (działać). Przeczytanie książki, obejrzenie webinaru da nam tylko wiedzę na ten temat. Ale umiejętność a potem postawy rozwija się tylko poprzez działanie. Najlepszym sposobem jest udział w szkoleniu, które powinno mieć charakter warsztatów

w połączeniu z narzędziami krytycznego myślenia, pracą zespołową, różnorodnością punktów widzenia (myślenia). To wieloletnia przygoda, rozwijanie się w obszarze krytycznego myślenia nigdy się nie kończy. Czym więcej lat doświadczeń, tym większa biegłość w tym obszarze. Trzeba tu czasu

i przede wszystkim dużo pokory, aby dostrzec, zrozumieć i zmienić swoje schematy, uprzedzenia, skróty myślowe.

CO TO SĄ NARZĘDZIA (RUTYNY) KRYTYCZNEGO MYŚLENIA?

W XXI wieku, w erze powszechnego dostępu do Internetu, nadmiaru informacji, wszechobecnej manipulacji, to właśnie narzędzia myślowe są tym, co może nam skuteczniej zrozumieć napływające informacje, a przede wszystkim w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu świadomych, dobrych decyzji.

Są to: mapy, grafy, tabele, organizery, schematy, wizualne zestawienia.


Jakie cechy powinny mieć "narzędzia krytycznego myślenia"? Pomocne w "zorganizowaniu" myślenia, wizualne, pomocne w szybszym analizowaniu, syntezowaniu, kategoryzowaniu, dostrzeganiu reguły, itp.


Narzędzi myślowych opisanych na świecie jest już ponad 100 - nasza organizacja już od 2005 roku sprowadza, przekłada i „lokalizuje” te narzędzia

w Polsce (w biznesie, edukacji, w rodzinie).

W XXI wieku, w erze powszechnego dostępu do Internetu, nadmiaru informacji, wszechobecnej manipulacji, to właśnie narzędzia myślowe są tym, co może nam skuteczniej zrozumieć napływające informacje, a przede wszystkim

w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu świadomych, dobrych decyzji.

Są to: mapy, grafy, tabele, organizery, schematy, wizualne zestawienia.


Jakie cechy powinny mieć "narzędzia krytycznego myślenia"? Pomocne

w "zorganizowaniu" myślenia, wizualne, pomocne w szybszym analizowaniu, syntezowaniu, kategoryzowaniu, dostrzeganiu reguły, itp.


Narzędzi myślowych opisanych na świecie jest już ponad 100 - nasza organizacja już od 2005 roku sprowadza, przekłada i „lokalizuje” te narzędzia w Polsce (w biznesie, edukacji,

w rodzinie).

DLA KOGO JEST MYŚLENIE KRYTYTCZNE?

Teoretycznie dla wszystkich. Nie wszyscy jednak są od razu na nie gotowi.

Prawdopodobnie najszybciej odnajdą się w nim osoby, które lubią się uczyć, które lubią myśleć o swoim rozwoju bardziej jak o przygodzie niż niekończącym się, żmudnym procesie. Myślenie krytyczne jest dla osób, które wiecznie czegoś poszukują, które wiecznie odczuwają głód zrozumienia, dla których zrozumienie czegoś oznacza wystawienie siebie na więcej doświadczeń. Jest dla osób, które utożsamiają się z hasłem „uczymy się przez całe życie”. Ten sposób myślenia jest również dla osób, które zawsze kwestionowały, nie zgadzały się z dorosłymi, nie zgadzały się na zastany porządek spraw – np.

w szkole czy w domu. Jest dla osób, które czują się na siłach i chcą w pełni odpowiadać za swoje życie, za jego rozwój i za swoje szczęście.


Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia można rozpocząć w każdym wieku - nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno. Nie da się jednoznacznie określić poziomu krytycznego myślenia, bądź porównywać go u różnych osób według jednej skali, wskaźnika, jednostki miary.

Teoretycznie dla wszystkich. Nie wszyscy jednak są od razu na nie gotowi.

Prawdopodobnie najszybciej odnajdą się

w nim osoby, które lubią się uczyć, które lubią myśleć o swoim rozwoju bardziej jak o przygodzie niż niekończącym się, żmudnym procesie. Myślenie krytyczne jest dla osób, które wiecznie czegoś poszukują, które wiecznie odczuwają głód zrozumienia, dla których zrozumienie czegoś oznacza wystawienie siebie na więcej doświadczeń. Jest dla osób, które utożsamiają się z hasłem „uczymy się przez całe życie”. Ten sposób myślenia jest również dla osób, które zawsze kwestionowały, nie zgadzały się z dorosłymi, nie zgadzały się na zastany porządek spraw – np.

w szkole czy w domu. Jest dla osób, które czują się na siłach i chcą w pełni odpowiadać za swoje życie, za jego rozwój i za swoje szczęście.


Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia można rozpocząć w każdym wieku - nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno. Nie da się jednoznacznie określić poziomu krytycznego myślenia, bądź porównywać go

u różnych osób według jednej skali, wskaźnika, jednostki miary.

DLACZEGO MYŚLENIE KRYTYCZNE JEST DZIŚ TAK WAŻNE?

W pracy, każdego dnia jesteśmy bombardowani informacjami – płyną do nas kanałami, takimi jak: poczta elektroniczna, SMS-y, telefon, portale społecznościowe i wiele innych. Otrzymujemy mnóstwo informacji od swoich przełożonych, współpracowników, klientów czy podwykonawców.


Wszystkimi nimi powinniśmy umiejętnie zarządzać, aby podejmować jak najlepsze (efektywne, skuteczne i odpowiedzialne) decyzje, rozwiązywać problemy, konflikty, trudne sytuacje. Od tego jak sobie właśnie będziemy radzić z informacjami płynącymi do nas zależy dziś nasza pozycja w organizacji.


Czy jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby ten ogrom informacji właściwie przetworzyć?

Czy jesteśmy w stanie osądzić, czy mamy wszystkie fakty? Czy umiemy odróżnić fakty od opinii?

Czy potrafimy zrozumieć intencje, które stoją za źródłem informacji? Czy jesteśmy oprzeć się wszechogarniającej manipulacji ze strony mediów, biznesu, polityki?


Aby odpowiedzieć na wszystkie te pytania, potrzebujemy właśnie kompetencji krytycznego myślenia.

W pracy, każdego dnia jesteśmy bombardowani informacjami – płyną do nas kanałami, takimi jak: poczta elektroniczna, SMS-y, telefon, portale społecznościowe

i wiele innych. Otrzymujemy mnóstwo informacji od swoich przełożonych, współpracowników, klientów czy podwykonawców.


Wszystkimi nimi powinniśmy umiejętnie zarządzać, aby podejmować jak najlepsze (efektywne, skuteczne i odpowiedzialne) decyzje, rozwiązywać problemy, konflikty, trudne sytuacje. Od tego jak sobie właśnie będziemy radzić z informacjami płynącymi do nas zależy dziś nasza pozycja w organizacji.


Czy jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby ten ogrom informacji właściwie przetworzyć?

Czy jesteśmy w stanie osądzić, czy mamy wszystkie fakty? Czy umiemy odróżnić fakty od opinii?

Czy potrafimy zrozumieć intencje, które stoją za źródłem informacji? Czy jesteśmy oprzeć się wszechogarniającej manipulacji ze strony mediów, biznesu, polityki?


Aby odpowiedzieć na wszystkie te pytania, potrzebujemy właśnie kompetencji krytycznego myślenia.

Pobierz DARMOWY MODUŁ kursu
o myśleniu krytycznym!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jesteś
z biznesu?

Icon
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jesteś
z edukacji?

Icon
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jesteś
rodzicem?

Icon

Zostaw nam swój adres e-mail aby otrzymać dostęp do DARMOWEGO MODUŁU kursu o myśleniu krytycznym⬇

Zapraszam do pobrania naszego DARMOWEGO OPRACOWANIA, aby znaleźć więcej powodów dlaczego krytyczne myślenie jest dziś tak ważne i potrzebne w każdym miejscu pracy.

Pobierz darmowe opracowanie
krytyczne myślenie w pigułce

„Fundation for Critical Thinking” tak definiuje poziomy myślenia:

© INSTYTUT KRYTYCZNEGO MYŚLENIA

MYŚLENIE NAJWYŻSZEGO RZĘDU

MYŚLENIE WYŻSZEGO RZĘDU

MYŚLENIE NIŻSZEGO RZĘDU

 • Wyraźnie refleksyjne
 • Najwyższy poziom umiejętności
 • Rutynowe stosowanie narzędzi krytycznego myślenia w analizowaniu i ocenianiu myślenia
 • Konsekwentnie uczciwe - bezstronne
 • Selektywnie refleksyjne
 • Wysoki poziom umiejętności
 • Brakuje słownictwa krytycznego myślenia
 • Niekonsekwentnie uczciwe (stronnicze)
 • Bezrefleksyjne
 • Poziom umiejętności od niskiego do mieszanego
 • Często polega na intuicji
 • W dużej mierze służące jednostce, często nieuczciwe

3

2

1

Uczestnicząc w naszych szkoleniach, kursach wejdziesz na ścieżkę rozwoju w obszarze myślenia. Nasze procesy oparte na narzędziach myślowych w bezpieczny sposób przeprowadzą cię przez wszystkie trzy poziomy, abyś efektywnie i praktycznie wykorzystywał myślenie krytyczne w swojej pracy i życiu osobistym.

Uczestnicząc w naszych szkoleniach, kursach wejdziesz na ścieżkę rozwoju w obszarze myślenia. Nasze procesy oparte na narzędziach myślowych

w bezpieczny sposób przeprowadzą cię przez wszystkie trzy poziomy, abyś efektywnie i praktycznie wykorzystywał myślenie krytyczne

w swojej pracy i życiu osobistym.

Najważniejsza informacja to taka, że krytycznego myślenia można się nauczyć – bez względu na wiek.


Dziś, kompetencja krytycznego myślenia, uważana jest za najważniejszą i każdy z nas (jako uczeń, student, pracownik, członek rodziny) powinien ją rozwijać.

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która zajmuje się tym obszarem od prawie 20 lat. Stworzyliśmy kursy, szkolenia, wydaliśmy książki, mamy własną platformę e-learnignową.

Iconinstytut krytycznego myślenia

Najważniejsza informacja to taka,

że krytycznego myślenia można się nauczyć – bez względu na wiek.


Dziś, kompetencja krytycznego myślenia, uważana jest za najważniejszą i każdy z nas (jako uczeń, student, pracownik, członek rodziny) powinien ją rozwijać.

Zapraszamy do rozwoju, do przygody, do myślenia!

Zapisz się na najbliższy webinar ⬇

WEBINAR DLA BIZNESU

Dlaczego mielibyśmy rozwijać myślenie krytyczne w naszej organizacji?

WEBINAR DLA EDUKACJI

Wszystko o projekcie „Szkoły Uczące Myślenia”

START
11.00

Icon

MAJA
2023

23

Zapisz się
Zapisz się

17

MAJA
2023

START
18.30

Icon

Dlaczego mielibyśmy rozwijać myślenie krytyczne w naszej organizacji?

WEBINAR DLA BIZNESU

Wszystko o projekcie „Szkoły Uczące Myślenia”

WEBINAR DLA EDUKACJI

Zapisz się

23

START

11.00

MAJA 2023

Icon
Zapisz się

START

12.00

Icon

MAJA 2023

17

Zapisz się

START

12.00

Icon

MARCA 2023

30

Zapisz się

9

START

11.00

MARCA 2023

Icon